Ginekologija 24-02-2014-0

Odjeljenju za ginekologiju i akušerstvo Opće bolnice „Prim.dr. Abdulah Nakaš“ u Sarajevu, donaciju od 63 kompleta posteljina i 20 pamučnih dekica, uručila je Sanja Todorović - Vujičić, direktorica FAMILY-PLUS-a. Donacija, prije svega, ima za cilj pomoć osoblju bolnice u svakodnevnom radu, a pacijentima boravak u bolnici učiniti ugodnijim, kazala je ovom prilikom gosp. Todorović-Vujičić.

Ginekologija 24-02-2014-2

FAMILY-PLUS je ekskluzivni i ovlašteni partner Cryo-Save-a za BiH vodeće evropske i svjetske porodične banke matičnih ćelija. Cryo-Save od početka rada u BiH doprinosi razvijanju svijesti o značaju pohranjivanja matičnih ćelija. Kao društveno odgovorna firma šalje poruku i poziv drugim kompanijama da kroz svoj rad doprinesu i radu drugih, svima jako značajnih javnih ustanova. „Društveno odgovorno poslovanje smatramo dužnošću. Cryo-Save u BiH na taj način djeluje već 5 godina realizujući brojne značajne projekte kazala je direktorica FAMILY-PLUS-a. Između ostalog, data je pomoć u osnivanju škola za trudnice na području cijele BiH, besplatni priručnik za trudnice, informativni bilten za stručnu i opštu javnost, kongresi za stručnu javnost, besplatno pohranjivanje za 43 porodice koje u užoj porodici imaju člana oboljelog od oboljenja koje se može tretirati matičnim ćelijama, pomoć udruženjima, studentskim organizacijama, i dr. Ove projekte i slične donacije nastavljamo i u budućnosti“, izjavila je Sanja Todorović - Vujičić i zahvalila se medicinskom osoblju Opće bolnice Sarajevo na dosadašnjoj saradnji. U proteklom periodu oko 1.000 porodica iz Kantona Sarajevo pohranilo je matične ćelije u Cryo-Save-u.

Ginekologija 24-02-2014-4

Misija i vizija

Misija

JU OBS

AKREDITACIJA AKAZ 2024 200

CERTIFIKAT AKAZ 2024 200

Nove usluge

 0000 OBS naslovna

kabineti kardio pulmo

E uputnica

 

AKAZ WEB 2014

PRIJAVITE KORUPCIJU

STOP KORUPCIJI

BHAAAS Special interdisciplinary educational event

Najava