Za osoblje Odjeljenja za internu medicinu, a u okviru realizacije plana edukacije, dr. Aida Mujaković održala je predavanje o internističkoj procjeni preoperativnog rizika, preoperativnoj pripremi i perioperativnom praćenju.

Aida Mujakovic Predavanje-2

Ona je naglasila da je ovaj proces važan u konačnoj odrednici planiranog operativnog zahvata jer omogućava hirurgu da procijeni sveukupno zdravstveno stanje pacijenta, te da zajedno sa ovim podacima i podacima dobijenim od anesteziologa razmotri planiranu proceduru u cjelosti. Time će i pacijent dobiti stvarni uvid u planiranu hiruršku proceduru, razmotriti alternative u tretmanu i shvatiti moguće komplikacije za vrijeme perioperativnog perioda.

Preoperativni menadžment pacijenta sa hirurškim problemom uključuje dijagnostičku obradu/procedure, preoperativnu evaluaciju i pripremu. Evaluacija uključuje pregled i odobrenje anesteziologa koji razmatra sveukupno zdravstveno stanje pacijenta, nakon pregleda interniste, pulmologa, te specijalista ostalih medicinskih disciplina, u ovisnosti od potreba rješenja zdravstvenog problema pacijenta.

Aida Mujakovic Predavanje-1

Poseban rizik predstavljaju pacijenti sa ranije ordiniranom antikoagulantnom terapijom te rizikom od nastanka venskog tromboembolizma.

Profilaktička primjena antibiotika mora biti promptna i adekvatna kao i profilaksa bakterijskog endokarditisa.

Pacijenti koji su na peroralnoj antidijabetičnoj terapiji i oni na inzulinskoj terapiji moraju biti podvrgnuti njohovoj perioperativnoj prilagodbi.

DOWNLOAD PREZENTACIJE

Download icon

Misija i vizija

Misija

JU OBS

AKREDITACIJA AKAZ 2024 200

CERTIFIKAT AKAZ 2024 200

Nove usluge

 0000 OBS naslovna

kabineti kardio pulmo

E uputnica

 

AKAZ WEB 2014

PRIJAVITE KORUPCIJU

STOP KORUPCIJI

BHAAAS Special interdisciplinary educational event

Najava