Za fizioterapeute Opće bolnice realizovano još jedno edukativno predavanje.

 Fizikalna predavanja Sanjin 2014-2

U prostorima Odjeljenja za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju fizioterapeut Sanjin Krvavac održao je predavanje pod nazivom „Hidrokineziterapija“.

Tom prilikom je naglasio da se ova vrsta fizikalnog tretmana zasniva na korištenju vode kao pomoćnog sredstva u procesu ozdravljenja, te da blagotvorno djeluje na tijelo mehanički, hemijski i termički.

Fizikalna predavanja Sanjin 2014

Mehaničko djelovanje hidroterapije zasniva se na hidrostatičkom pritisku i sili uzgona. Hidrostatički pritisak djeluje na tijelo tako što podstiče limfnu i vensku cirkulaciju, dok sila uzgona omogućava lakše pokrete u vodi usljed prividnog smanjenja težine tijela za količinu istisnute tečnosti.

Hemijsko djelovanje hidroterapije sastoji se u resorpciji mineralnih materija koje iz vode prodiru u tkivo i na organizam imaju farmakoterapijski efekat.

Termički efekat hidroterapije zasniva se na toplotnoj provodljivosti i dobrom toplotnom kapacitetu vode.

Hidrokineziterapija se može primijeniti u sljedećim slučajevima:

  • povrede mekih tkiva
  • mišićni spazmi
  • stanja nakon prijeloma
  • upalne i degenerativne reumatske bolesti
  • kontrakture zglobova
  • anksioznost, tenzija, psihički problemi

Rad možete pogledati O V D J E !

Download icon

Misija i vizija

Misija

JU OBS

AKREDITACIJA AKAZ 2024 200

CERTIFIKAT AKAZ 2024 200

Nove usluge

 0000 OBS naslovna

kabineti kardio pulmo

E uputnica

 

AKAZ WEB 2014

PRIJAVITE KORUPCIJU

STOP KORUPCIJI

BHAAAS Special interdisciplinary educational event

Najava