Za uposlenike Opće bolnice održan je seminar pod nazivom „Novi pristupi u terapiji bola“.

Predavaci project HOPE 3

Ovaj seminar je realizovan u okviru HOPE'87 projekta „Sveobuhvatni menadžment bola u BiH“. Osnovni cilj projekta je edukacija iz terapije bola u BiH i uspostavljanje razvojnih centara za multidisciplinarni i standardizirani način liječenja. Krajnji cilj je omogućiti pacijentima sa bolom bolju kvalitetu života. Projekat je podržan i od strane Japan International Cooperation Agency, kao i od strane Federalnog ministarstva zdravstva.

Predavaci project HOPE

U okviru seminara učesnici su se upoznali sa sljedećim temama: „Ambulanta bola“ o kojoj je govorila prim. dr. Davorka Matković; „Hronična i leđna bol“ koju je predstavila prim. dr. Amira Karkin-Tajs i „Postoperativna bol“ koju je izlagala doc. dr. Sanja Marić.

Predavaci project HOPE 2

Bol je subjektivni, neugodni, individualni osjećaj koji se može javiti kao posljedica fizičkog oštećenja tkiva, psihičke reakcije na to oštećenje i već ranije stečenih iskustava.

Bol je i zaštitni mehanizam čija je funkcija da organizam postane svjestan opasnosti i reaguje kako bi uklonio bolni nadražaj. Ukoliko se bolni nadražaj ne može ukoniti, onda se javlja hronični bol koji nema više zaštitnu funkciju već dodatno opterećuje oboljelog.

Odgovor organizma na bolni podražaj manifestira se nizom negativnih reakcija. Govorimo o multisistemskom negativnom odgovoru koje dovodi do pogoršanja općeg stanja, lošijih rezultata liječenja i pogoršanja kvalitete života. Zbog toga je veoma važno uklanjati bol pravovremeno i pravovaljano.

Stručnjaci za upravljanje bolom dolaze iz svih polja medicine jer je bol prisutna svuda, a najčešće su anesteziolozi, neurolozi, fizijatri, psihijatri i liječnici palijativne skrbi.

Misija i vizija

Misija

JU OBS

AKREDITACIJA AKAZ 2024 200

CERTIFIKAT AKAZ 2024 200

Nove usluge

 0000 OBS naslovna

kabineti kardio pulmo

E uputnica

 

AKAZ WEB 2014

PRIJAVITE KORUPCIJU

STOP KORUPCIJI

BHAAAS Special interdisciplinary educational event

Najava