Komora MT logo

U Općoj bolnici  “Prim dr. „Abdulah Nakaš“ u utorak, 25.02.2014. godine održana je izborna Skupština Komore medicinskih sestara i tehničara Kantona Sarajevo.

Uz prisustvo predstavnika svih zdravstvenih ustanova Kantona Sarajevo, delegata iz reda medicinskih sestra i tehničara općeg smjera te gerijatrijskih i pedijatrijskih sestara i tehničara izabrano je novo rukovodstvo Komore.

Komora MT KS-3

Za predsjednika i potpredsjednika Komore izabrani su Sead Džomba i Zineta Mulaosmanović, a za predsjednika Upravnog odbora Komore Elvedin Dervišević.

Također, na sjednici su izabrana i druga tijela Komore medicinskih sestara i tehničara Kantona Sarajevo.

 Komora MT KS-2

Komora mecinskih sestra i tehničara je prema Zakonu o sestrinstvu i primaljstvu „Službene novine Federacije BIH br. 43/13, uskladila svoja pravna akta i oragizaciju u skladu sa ovim zakonom.

Rukovodstvo Komore u svom mandatu zalagat će se za usavršavanje i razvoj profesije zdravstvene njege, te poboljšanju pozicije medicinskih sestra. Ova zdravstvena grupa medicinskih radnika u zdravstvenom sistemu  participira i doprinosi kvalitetu zdravstvene zaštite kao ravnopravan kompetentan partner u intradisciplinarnim timovima.

Komora MT KS-1

Misija i vizija

Misija

JU OBS

AKREDITACIJA AKAZ 2024 200

CERTIFIKAT AKAZ 2024 200

Nove usluge

 0000 OBS naslovna

kabineti kardio pulmo

E uputnica

 

AKAZ WEB 2014

PRIJAVITE KORUPCIJU

STOP KORUPCIJI

BHAAAS Special interdisciplinary educational event

Najava