Izolatorij saopcenje

Opća bolnica "Prim. dr. Abdulah Nakaš" je od 315 raspoloživih bolničkih kreveta, 97 kreveta obezbijedila za Covid oboljele pacijente s lakšom i srednje teškom klinčkom slikom, utvrđeno je danas tokom inspekcijskog nadzora inspektora Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo.
Tako je ova zdravstvena ustanova osigurala za liječenje pacijenata oboljelih od corona virusa 37 kreveta na Odjeljenju za neurologiju, 30 na Odjeljenju za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, što sa 30 kreveta u novofomiranom Infektivnom odjelu, koji je već popunjen, čini 97 kreveta ili 30% raspoloživih kapaciteta. Istovremeno, do polovine decembra očekuje se završetak radova na adaptaciji izolatorija u krugu Bolnice kapaciteta 40 kreveta, koja će također biti stavljena na raspolaganje za liječenje Covid pacijenata sa lakšom i srednje teškom kliničkom slikom.
 - Mislim da je vrlo opasno da ponovno zatvorimo zdravstveni sistem. Svjedočili smo velikom broju zapuštenih slučajeva, kojima nismo mogli pomoći, jer je izgubljeno dragocjeno vrijeme.

Opća bolnica "Prim. dr. Abdulah Nakaš" će ostati otvorena za sve pacijente, naravno, poštujući sve mjere koje su propisali krizni štabovi - kaže prof. dr. Ismet Gavrankapetanović, v.d. direktora Opće bolnice.

Prof Ismet

Operativni zahvati, kako urgentni, tako i svi oni koji su neophodni prema mišljenju specijalista, radit će se nesmanjenim tempom, jer ne možemo dozvoliti dalje pogoršanje zdravstvenog stanja populacije.Ovaj princip se uklapa u preporuke koje je dao Federalni krizni štab Ministarstva zdravstva, kao i 30 posto kapaciteta bolnice koje stavljamo za potrebe liječenja Covid pacijenata.
Molimo gradjane da se strogo pridržavaju propisanih mjera zaštite, jer će na taj način zaštiiti sebe, svoje porodice i društvo u cjelini.

- Mjesta panici nema. Zdravstveni sistem funkcionira u otežanim uslovima, ali danas je svima teško. Prevazići ćemo zajedno i ovaj problem - kaže Gavrankapetanović.