stab stop

U Općoj bolnici „Prim. dr. Abdulah Nakaš“ ,prvi put u BiH , danas je urađena artroskopija-endoskopija stopala i artroskopski asistirana subtalarna artrodeza stopala, nakon loše sraslog preloma kalkaneusa.
Artroskopska artrodeza stopala omogućava pripremu zglobnih površina na tibiji i talusu kroz dvije male incizije, pri čemu dolazi do minimalnog oštećenja lokalne cirkulacije.
Ovakvim minimalno invazivnim zahvatom smanjuje se učestalost postoperativnih komplikacija uz povoljniji kozmetski rezultat u odnosu na otvorenu metodu artrodeze stopala.
Tim medicinskog osoblja koje je uradilo današnju operaciju, koja je trajala manje od 2 sata, su činili ortopedi mr. sci. med. dr. Semin Bećirbegović i dr. Hasan Tanović, anesteziolog dr. Almedina Oglečevac i instrumentari Amra Salčin i Armin Babić.

Misija i vizija

Misija

JU OBS

AKREDITACIJA AKAZ 2024 200

CERTIFIKAT AKAZ 2024 200

Nove usluge

 0000 OBS naslovna

kabineti kardio pulmo

E uputnica

 

AKAZ WEB 2014

PRIJAVITE KORUPCIJU

STOP KORUPCIJI

KURS ANESTEZIJE

Plakat SAF XVI