OBS naslovna

Udruženje specijalista javnozdravstvenih disciplina FBiH i Sekcija specijalista socijalne medicine sa organizacijom i ekonomikom zdravstva organizira Stručni skup o zdravstvenoj zaštiti školske djece i omladine u FBiH. S obzirom na značaj ove teme na skupu će biti prezentirani problemi u organiziranju zdravstvene zaštite školske djece u svim Kantonima FBiH.

Skup će biti upriličen u srijedu, 07.02.2018. godine u konferencijskoj sali na II spratu upravne zgrade Opće bolnice „Prim. dr. Abdulah Nakaš“, u terminu od 11 do 16 sati.

Misija i vizija

Misija

JU OBS

Akreditacija OBS Akaz Small

Nove usluge

 0000 OBS naslovna

 

AKAZ WEB 2014

PRIJAVITE KORUPCIJU

STOP KORUPCIJI