OBS Naslovna white 2018

U okviru projekta jačanja sestrinstva u Bosni i Hercegovini „ProSES”, za medicinske sestre/tehničare Kantona Sarajevo, u ponedjeljak, 27.08. 2018 u Općoj bolnici „Prim. dr. Abdulah Nakaš“ će biti upriličena stručna predavanja koja organizira Udruženje/Udruga medicinskih sestara i tehničara u Federaciji Bosne i Hercegovine (UMST u FBiH). Edukacija počinje u 14,00 sati.
Nakon predavanja svim učesnicima će biti dodijeljeni certifikati, koje će bodovati Kantonalne komore u skladu s važećim Pravilnikom o bodovanju stručnih predavanja.
Udruženje/Udruga medicinskih sestara i tehničara je nevladina, nestranačka i neprofitna organizacija koja okuplja medicinske sestre/tehničare iz Federacije Bosne i Hercegovine s ciljem unapređenja njihovog statusa u zdravstvenom sistemu ali i kontinuiranog usavršavanja.

Misija i vizija

Misija

JU OBS

AKREDITACIJA AKAZ 2024 200

CERTIFIKAT AKAZ 2024 200

Nove usluge

 0000 OBS naslovna

kabineti kardio pulmo

E uputnica

 

AKAZ WEB 2014

PRIJAVITE KORUPCIJU

STOP KORUPCIJI

KURS ANESTEZIJE

Plakat SAF XVI