Indeks članka

 

UPRAVNI  i NADZORNI ODBOR

 2023-2024. godina

 

 


2022. godina

 


2021. godina


2020. godina


2019. godina


2018. godina


2017. godina

Program rada Upravnog odbora za mandatni period 2017 - 2021. god.

 

 

Misija i vizija

Misija

JU OBS

AKREDITACIJA AKAZ 2024 200

CERTIFIKAT AKAZ 2024 200

Nove usluge

 0000 OBS naslovna

kabineti kardio pulmo

E uputnica

 

AKAZ WEB 2014

PRIJAVITE KORUPCIJU

STOP KORUPCIJI

BHAAAS Special interdisciplinary educational event

Najava