Indeks članka

 

UPRAVNI ODBOR

 

2020. godina

 


2019. godina

 


2018. godina

 


2017. godina

Program rada Upravnog odbora za mandatni period 2017 - 2021. god.

 

Misija

Akreditacija OBS Akaz Small

Javne nabavke

JN OBS

Certifikat za kvalitet

AKAZ WEB 2014

Pisma pacijenata

Pisma pacijenata