SenatOB

Senat Opće bolnice „Prim. dr. Abdulah Nakaš“ danas je održao sjednicu povodom najave da se srednje teški covid pacijenti, koji imaju upalu pluća, smještaju i liječe u Izolatoriju u Studentskom domu na Bjelavama.

Zbog nepovolje epidemiološke situacije vezano za zbrinjavanje covid pacijenata u Kantonu Sarajevo, članovi Senata u sastavu prof. dr. Nada Koluder-Ćimić, infektolog, prof. dr. Sajma Dautović, infektolog, i prim. dr. Ednan Drljević, infektolog te epidemiolog prim. dr. Željko Ler i acc. prof. dr. Halima Resić, nefrolog su održali hitni sastanak i donijeli sljedeće preporuke menadžmentu Opće bolnice:
Senat ,kao najviše savjetodavno tijelo Opće bolnice je mišljenja da se ovi pacijenti mogu smjestiti samo u Covid bolnicu a ne u „izolatorij“.

Covid bolnica treba da ima:
-odgovarajuće kliničke timove
-popratne dijagnostičke kapacitete
-razvedenu kiseoničku potporu

U svakom kliničkim timu neophodne su sljedeće medicinske specijalnosti :
infektolog, anesteziolog intenizvista, internista-kardiolog i pulmolog.
Takođerm, u timovima su potrebni i konsultanti, internista nefrolog, psiholog, psihijatar, klinički epidemiolog.
S obzirom na složenu epidemiološku situaciju u kojoj očekujemo veliki broj oboljelih potrebno je da se svi raspoloživi medicinski timovi u Kantonu Sarajevo stave na raspolaganje novoj Covid bolnici, kojom bi koordinirali provjereni zdravstveni profesionalci.
Ukoliko se ispune navedeni uslovi Opća bolnica „Prim. dr. Abdulah Nakaš“ prihvata da koordinira rad Covid bolnice-„Izolatorija“ na Bjelavama.
Koordinacija i vođenje Covid bolnice će trajati sve dok se ne osposobi Covid bolnica u sklopu Opće bolnice , kada će ova zdravstvene ustanova sama preuzeti kompletnu brigu o pacijentima, stava su Senatori Opće bolnice.