Komora MT logo

U Općoj bolnici  “Prim dr. „Abdulah Nakaš“ u utorak, 25.02.2014. godine održana je izborna Skupština Komore medicinskih sestara i tehničara Kantona Sarajevo.

Uz prisustvo predstavnika svih zdravstvenih ustanova Kantona Sarajevo, delegata iz reda medicinskih sestra i tehničara općeg smjera te gerijatrijskih i pedijatrijskih sestara i tehničara izabrano je novo rukovodstvo Komore.

Komora MT KS-3

Za predsjednika i potpredsjednika Komore izabrani su Sead Džomba i Zineta Mulaosmanović, a za predsjednika Upravnog odbora Komore Elvedin Dervišević.

Također, na sjednici su izabrana i druga tijela Komore medicinskih sestara i tehničara Kantona Sarajevo.

 Komora MT KS-2

Komora mecinskih sestra i tehničara je prema Zakonu o sestrinstvu i primaljstvu „Službene novine Federacije BIH br. 43/13, uskladila svoja pravna akta i oragizaciju u skladu sa ovim zakonom.

Rukovodstvo Komore u svom mandatu zalagat će se za usavršavanje i razvoj profesije zdravstvene njege, te poboljšanju pozicije medicinskih sestra. Ova zdravstvena grupa medicinskih radnika u zdravstvenom sistemu  participira i doprinosi kvalitetu zdravstvene zaštite kao ravnopravan kompetentan partner u intradisciplinarnim timovima.

Komora MT KS-1

Misija i vizija

Misija

JU OBS

AKREDITACIJA AKAZ 2024 200

CERTIFIKAT AKAZ 2024 200

Nove usluge

 0000 OBS naslovna

kabineti kardio pulmo

 

AKAZ WEB 2014

PRIJAVITE KORUPCIJU

STOP KORUPCIJI

KURS ANESTEZIJE

Plakat SAF XVI