Higijena ruku kao mjera prevencije IHI

RUKE 2014

U Općoj bolnici “Prim. dr. Abdulah Nakaš” u Sarajevu održano je predavanje povodom Svjetskog dana higijene ruku.

Pranje ruku 2014-0

Bоlničkе infеkciје su јеdаn оd nајčеšćih nеžеljеnih dоgаđаја vеzаnih zа zdrаvstvеnu njegu. Svаkе gоdinе miliоni pаciјеnаtа u cijеlоm svijеtu dоbiјu nеku оd bоlničkih infеkciја. Stvаrаn brој tako zaraženih pаciјеnаtа nije lako utvrditi zbоg potеškоćа u prikupljаnju pоuzdаnih pоdаtаkа. Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) nаglаšаvа dа је prоblеm bоlničkih infеkciја najizraženiji u zеmljаmа u rаzvојu.

WHO je 2009. prvi put obilježila 5. maj kao Svjetski dan higije ruku u zdravstvenim ustanovama i pokrenula inicijativu pod nazivom  „Spasite živote – operite Vaše ruke. Cilj je da se u globalnu mrežu učlani što više bolnica koje će podsticati zdravstveno osoblje da savjesno obavlja ovu najvažniju meru prevencije bolničkih infekcija.

Hirurška priprema ruku je jedna od tih mjera. Time se postiže smanjeno oslobađanje bakterija s ruku članova hirurškog tima za vrijeme trajanja operativnog zahvata kroz nehotične perforacije hirurških rukavica.

Za razliku od higijenskog pranja ruku, hirurška priprema ima za cilj eliminirati prolaznu floru, reducirati trajnu floru ruku i inhibirati rast bakterija ispod rukavica. S obzirom da su hirurške infekcije druge po redu najčešćih bolničkih infekcija, adekvatna hirurška priprema i pranje ruku je od krucijalnog značenja u sprječavanju širenja bolničkih infekcija.

Pranje ruku 2014-1

D O W N L O A D

Download icon

Misija i vizija

Misija

JU OBS

AKREDITACIJA AKAZ 2024 200

CERTIFIKAT AKAZ 2024 200

Nove usluge

 0000 OBS naslovna

kabineti kardio pulmo

E uputnica

 

AKAZ WEB 2014

PRIJAVITE KORUPCIJU

STOP KORUPCIJI

KURS ANESTEZIJE

Plakat SAF XVI