Posjeta Maglaj1Posjeta Maglaj3

U Općoj bolnici „Prim. dr. Abdulah Nakaš“ Sarajevo, uposlenici su prikupili pomoć za područja koja su stradala u poplavama.

U ponedjeljak, 19. maja 2014. godine, deset uposlenika Opće bolnice obišlo je Domove zdravlja u Maglaju, Žepču i Olovu.

Kolegama je uručena pomoć u lijekovima, zavojnom i higijenskom materijalu, hrani i vodi.

Ponuđena je usluga za hospitalizaciju pacijenata kao i slanje stručnih timova na teren.

Slike dobacija OBS6Slike donacija OBS7

Misija i vizija

Misija

JU OBS

AKREDITACIJA AKAZ 2024 200

CERTIFIKAT AKAZ 2024 200

Nove usluge

 0000 OBS naslovna

kabineti kardio pulmo

E uputnica

 

AKAZ WEB 2014

PRIJAVITE KORUPCIJU

STOP KORUPCIJI

KURS ANESTEZIJE

Plakat SAF XVI