Kruzni tok 2014-1

Kruzni tok 2014-2

Polovinom aprila ove godine u funkciju je stavljen novoizgrađeni kružni tok ispred Opće bolnice „Prim . dr. Abdulah Nakaš“ u Sarajevu.

Radovi na ulazu u ovu zdravstvenu ustanovu trajali su petnaestak dana. Novim kružnim tokom olakšan je ulaz i izlaz vozila urgentnog centra.

Kruzni tok 2014-4

Realizaciju projekta izgradnje podržali su: Direkcija cesta Kantona Sarajevo, Javno komunalno preduzeće Rad, kompanija Euro-Asfalt.

Menadžment Opće bolnice upućuje izraze zahvalnosti svima koji su podržali projekat.

Kruzni tok 2014-5

Kruzni tok 2014-3

 

Misija i vizija

Misija

JU OBS

AKREDITACIJA AKAZ 2024 200

CERTIFIKAT AKAZ 2024 200

Nove usluge

 0000 OBS naslovna

kabineti kardio pulmo

E uputnica

 

AKAZ WEB 2014

PRIJAVITE KORUPCIJU

STOP KORUPCIJI

KURS ANESTEZIJE

Plakat SAF XVI