U organizaciji Odjela za urgentnu medicinu Opće bolnice „Prim. dr. Abdulah Nakaš“, za uposlenike ovog odjela, specijalizante i zaintersovane, prim.mr.sci.med.dr. Vesna Čengić održala je predavanje o temi intubacija pacijenata. Predavanje je realizovano u okviru plana kontinuirane interne edukacije za osoblje Bolnice.

Intubacija slika0

Intubacija se smatra „zlatnim standardom“ obezbjeđenja dišnog puta.

Izvodi se uz pomoć laringoskopa, direktnom laringoskopijom. Zahtijeva posebnu manuelnu vještinu i ozbiljnu edukaciju, a ingerencijajeljekara - anesteziologa, specijaliste urgentne medicine iintenziviste.

Tubus plasiran u traheju obezbjeđuje dišni put od usta i do traheje, omogućavajući sigurnu i laku ventilaciju, čak i kada je pacijent na boku ili na trbuhu.

Intubacija slika1

Endotrahealna intubacija se izvodi u urgentnim slučajevima cardiac arresta u algoritmu CPR-a, kod postojeće ili prijeteće respiratorne insuficijencije, za potrebe opće anestezije te za potrebe mehaničke ventilacije na odjelima intenzivne njege i terapije (npr. kod politraumatizovanih pacijenata, kod ARDS-a, prolongirane mehaničke ventilacije postoperativno, neuroloških bolesti, infektivnih bolesti, npr. H1N1).

Intubacija slika2

D O W N L O A D

Download icon

Misija i vizija

Misija

JU OBS

AKREDITACIJA AKAZ 2024 200

CERTIFIKAT AKAZ 2024 200

Nove usluge

 0000 OBS naslovna

kabineti kardio pulmo

E uputnica

 

AKAZ WEB 2014

PRIJAVITE KORUPCIJU

STOP KORUPCIJI

KURS ANESTEZIJE

Plakat SAF XVI