Sarajevo smog TW.jpg.688x388 q85 crop upscale

U BiH, posebno u Sarajevu, ovih dana je povećano zagađenje zraka. Građanima se kao preventivna mjera preporučuje da svedu na minimum kretanje i boravak u gradskoj zoni posebno u jutarnjim i večernjim satima kada je koncentracija zagađenih materija u zraku najveća.
Zbog pogoršanog aerozagađanja se preporučuje korištenje respiratornih zaštitnih maski, kako bi se ublažio štetni uticaj većih lebdećih čestica i čađi.
Naročito je važno da hronični bolesnici, starije osobe, plućni i srčani bolesnici, djeca i trudnice, izbjegavaju zadimljene prostorije i da, ako su u prilici, borave što više vremena na svježem zraku na okolnim izletištima.

Misija i vizija

Misija

JU OBS

AKREDITACIJA AKAZ 2024 200

CERTIFIKAT AKAZ 2024 200

Nove usluge

 0000 OBS naslovna

kabineti kardio pulmo

 

AKAZ WEB 2014

PRIJAVITE KORUPCIJU

STOP KORUPCIJI

KURS ANESTEZIJE

Plakat SAF XVI