Opća bolnica „Prim.dr.Abdulah Nakaš“ je uvrštena u društvo pouzdanih bh.kompanija. Certifikat o tome danas je uručen na konferenciji za dodjelu certifikata bonitetno pouzdanim kompanijama „Pouzdanost 2018“, koja je održana u Sarajevu u organizaciji Poslovnih novina i LRC d.o.o.

DMatkovic 1

Pouzdanost u modernom poslovanju ima veliko značenje, a promocija pouzdanih kompanija predstavlja obavezu, prestiž i čast. Stoga je ova kategorija izuzetno važna u poslovnom svijetu, jer biti pouzdan poslovni partner znači biti profesionalan, kvalitetan, stručan i sa visokim ljudskim i profesionalnim vrijednostima.
Proglašenje bonitetno pouzdanih kompanija zasnovano je isključivo na rezultatima analize pokazatelja poslovanja koji su uokvireni u međunarodno priznate standarde i kriterije. Od 32.292 bh. kompanije, njih 14 posto (4.511), ispunilo je kriterije bonitetno pouzdanih.

DMatkovic 2

Priznanje i zvjezdicu pouzdanosti na današnjoj konferenciji je za Opću bolnicu primila prim. dr.Davorka Matković, šefica Odjeljenja za anesteziju i intenzivnu terapiju.

Misija i vizija

Misija

JU OBS

AKREDITACIJA AKAZ 2024 200

CERTIFIKAT AKAZ 2024 200

Nove usluge

 0000 OBS naslovna

kabineti kardio pulmo

 

AKAZ WEB 2014

PRIJAVITE KORUPCIJU

STOP KORUPCIJI

KURS ANESTEZIJE

Plakat SAF XVI