Dan bolnice 150 1

Deseti maj obilježava se kao Dan Opće bolnice "Prim. dr. Abdulah Nakaš".
Trenutno u ovoj zdravstvenoj Ustanovi zaposleno je 553 osobe, od toga je 405 medicinskog i 148 nemedicinskog kadra. U perspektivi su nova zapošljavanja medicinskog kadra, što će uveliko olakšati obavljanje svakodnevnog posla i podići kvalitet usluga. U ovoj Ustanovi pacijentu se pristupa sa mnogo strpljenja, razumijevanja i stručnosti.
Prim.dr. Sead Bašić, v.d. direktor povodom Dana Bolnice uputio je čestitku uposlenicima u kojoj je između ostalog navedeno: "danas obilježavamo veliki jubilej, 15o godina od osnivanja ove zdravstvene Ustanove. Kroz višedecenijsko postojanje od osnivanja u turskom periodu 1866 godine, do danas, Bolnica je prolazila kroz različite perode, mijenjali su se vlasnici, politički sistemi, a preživjela je i ratove. Tokom cijelog ovog perioda, uprkos teškoćama, nedaćama, nerazumjevanju i zanemarivanju Bolnica je ispunjavala svoju zadaću, liječila je i pomagala bolesne ljude.

Dan bolnice 150 2

Dan bolnice 150 3

Svjedoci ste da je zdravstvo u BiH u veoma teškoj situaciji. Ipak, 150 godina postojanja, rada i razvoja ove zdravstvene Ustanove, govori da se uprkos svemu, razvijamo i pružamo našim pacijentima kvalitetnu uslugu.
Kvalitet liječenja zavisi od opreme i lijekova kojim se raspolaže ali najviše zavisi od ljudi, ljekara i drugog medicinskog i nemedicinskog osoblja sa kojima se svaki pacijent susreće. Upravo je u tome naša snaga i zbog toga trajemo.
Naši budući planovi i ciljevi su u skladu sa mogućnostima Ustanove, kao i medicinskim procesima i ishodima.
Koliko nam dozvole ljudski, finansijski i ostali resursi i okolnost, trudit ćemo se da unaprijedimo sigurnost pacijenta i zaposlenih, da poboljšamo kvalitet naših usluga, da podižemo nivo stručnosti zaposlenih, da pratimo nove medicinske tehnologije u liječenju pacijenata. U svom radu nastavit ćemo poštovati Hipokratovu zakletvu i truditi se da Opća bolnica bude na ponos našim pacijentima zbog kojih i postojimo", stoji u čestitki v.d. direktora Seada Bašića.
U krugu Bolnice članovi porodice, prijatelji i uposlenici položili su cvijeće na spomen obilježje prim.dr. Abdulahu Nakašu, po kojem ova Ustanova nosi ime.