Opća bolnica nabavila  dvoglavu gama kameru

OBS naslovna

U Općoj bolnici „Prim.dr.Abdulah Nakaš“u utorak,18.12.2018. godine, će biti upriličena svečanost povodom puštanja u rad nove medicinske opreme: „dvoglave gama kamere“, na Odsjeku za nuklearnu medicinu.

Riječ je o specijalnom aparatu kojim se postiže najsavremenija dijagnostika, kakvu koriste evropski i svjetski medicinski centri. Aparat omogućava rano otkrivanje i praćenje toka bolesti, za veliki broj oboljenja, kako kod pacijenata oboljelih od malignih bolesti tako i brojnih drugih kardioloških, nefroloških, endokrinoloških patoloških stanja.

Svečanost počinje u 10.00 sati u konferencijskoj sali, na II spratu Upravne zgrade, gdje će se predstavnicima medija,gostima i uposlenicima obratiti prim.dr.Zlatko Kravića, direktora Opće bolnice . Nakon toga je svečano puštanje u rad nove gama- kamere na Odsjeku za nuklearnu medicinu.

Misija i vizija

Misija

JU OBS

AKREDITACIJA AKAZ 2024 200

CERTIFIKAT AKAZ 2024 200

Nove usluge

 0000 OBS naslovna

kabineti kardio pulmo

 

AKAZ WEB 2014

PRIJAVITE KORUPCIJU

STOP KORUPCIJI

KURS ANESTEZIJE

Plakat SAF XVI