Delegacija Bahreina

Prof.dr. Aziz Hamza predvodio je delegacija Ministarstva zdravlja Kraljevine Bahrein, koja je u petak, 13. 05. 2016. godine posjetila Opću bolnicu „Prim. dr. Abdulah Nakaš".
Domaćin sastanka je bio v.d. direktora Opće bolnice prim.dr. Sead Bašić sa saradnicama prim.dr. Davorkom Matković i prim.dr. Senkom Salčić. Ovom prilikom naglašena je potreba međusobne saradnje zdravstvenih radnika. Bahreinsku delegaciju najviše je interesovala mogućnost osnivanja ustanova za njegu i liječenje osoba treće dobi.
Direktor Bašić je goste upoznao sa procesom rada u Općoj bolnici i mogućnostima koje pruža ova zdravstvena ustanova.