multipla skleroza

Multipla skleroza je hronična upalna bolest centralnog nervnog sitema. Bolest je nepoznatog uzroka i nepredvidljivog toka... Bolest vidno mijenja kvalitet života oboljelih, a posebno kada se desi u mlađoj životnoj dobi. Iako se javlja u svim životnim dobima, najčešća je između 18. i 50. godine života. U zavisnosti od napredovanja kliničke manifestacije mogu biti od blagih do teško onesposobljavajućih. Neki od faktora koji utiče na nastanak ove autoimune bolesti su individualne odlike samog organizma, faktori sredine, a dijelom i genetski faktori. Početak bolesti je nepredvidiv, kada se jave simptomi, bolest je već uznapredovala.

Multipla skleroza 2
Uz terapiju koju propisuje ljekar za oboljele se preporučuje zdrav način života, po mogućnosti bez stresa, zdrava ishrana, fizička aktivnost uz ograničenje napora te prestanak konzumiranja alkohola i duhana.
Ove godine Dan Multipla skleroze obilježava se u cijelom svijetu u petak, 27.maja, s ciljem skretanja pažnje javnosti na sve poteškoće sa kojima se susreću pacijenti oboljeli od ove bolesti.