Astma 2 2016 

Prvog utorka u maju obilježava se Svjetski dan astme. Na ovaj način nastoji se upozori šira javnost na raširenost te hronične upalne bolesti dišnih putova, koja se manifestira nedostatkom zraka, osjećajem gušenja, napadom suhoga kašlja i sl., a najčešće je uzrokovana alergijskim faktorima, ali i npr. fizičkim naporom, virusnim infekcijama, udisanjem suhoga i hladnog zraka, udisanjem zagađenog zraka (posebno duhanski dim), korištenjem određenih lijekova itd., a veliku ulogu može imati i naslijeđe.
Dr. Aida Mujaković, specijalizant iz pulmologije u Općoj bolnici „Prim. dr. Abdulah Nakaš" , pripremila je za Vas više informacija o ovoj bolesti i načinu liječenja.