Elzana Satara MT

Scintigrafija je dijagnostička metoda koja se koristi u nuklearnoj medicini za snimanje raspodjele radiofarmaka u tijelu. Pacijentu se daje radiofarmak, obično venskim putem, pa se nakon nekog vremena, koliko je potrebno za raspodjelu markera po tijelu, vrši snimanje.
Snimanje se obavlja gama kamerom, uređajem koji prati prostornu i vremensku raspodjelu radiofarmaka u telu i na taj način se dobija slika određenog organa ili organskog sistema gde se radiofarmak nakupio.
Za uposlenike Odsjeka za nuklearnu medicinu Opće bolnice "Prim.dr. Abdulah Nakaš", predavanje o primjeni radiofarmaceutika u scintigrafiji održala je Elzana Šatara, dipl. ing. med.

Radiofarmaceutici su medicinska sredstva (radioaktivni elementi ili jedinjenja obilježena radioizotopima ili radionukleidima) koja se koriste u oblasti nuklearne medicine kao markeri za dijagnozu i liječenje mnogih bolesti.
Broj različitih radionuklida koji se koriste u nuklearnoj medicini je relativno mali, dok je broj jedinjenja označenih kao radionuklidi mnogo veći i u neprekidnom je porastu zbog sve uspješnijih i aktivnijih istraživanja u oblasti radiohemije. Zato u budućnosti treba očekivati da će primjena radionuklida u medicini biti prisutna u većem obimu nego danas, bez obzira na razvoj drugih neradioaktivnih tehnika. Razlog je njihova velika osjetljivost kao i mogućnost praćenja procesa u tijelu putem vanjskih detektora. Istovremeno, koncentracije radioaktivnih lijekova su vrlo male te stoga ne stvaraju nikakav farmakodinamiski učinak.

Tehnecijum-99m je najpoznatiji i najviše korišteni radionuklid. Praksa je pokazala da, bez obzira na sva preimućstva, Tc 99m nije pogodan za sve primjene. Posljednjih godina traga se za radionuklidima koji bi, bar za određene vrste primjena, mogli biti bolje rješenje.