JU Opća bolnica „Prim dr. Abdulah Nakaš“ bi trebala relativno brzo da krene sa elektronskom dostavom izvještajnih obrazaca.

mz PRED WEB

Danas je u Općoj bolnici prezentirano novo softversko rješenje za sve individualne i zbirne izvještajne obrasce a u skladu sa postojećom zakonskom regulativom tj. Zakonom o evidencijama u oblasti zdravstva i ("Službene novine Federacije BiH", br. 37/12) i Zakonom o elektronskom dokumentu („Službene novine Federacije BiH“, broj 55/13).
Prezentaciju su organizovali predstavnici Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine i Zavoda za javno zdravstvo Kantona Sarajevo.
Opća bolnica bi pomoću ovog softvera trebala u skorašnje vrijeme da u svoju praksu uvede direktno dostavljanje izvještajnih obrazaca u elektronskoj formi prema navedenim zavodima.