Neuro 2

Na Odjeljenju za neurologiju Opće bolnice “Prim.dr. Abdulah Nakaš” se zbrinjavaju sva neurološka stanja koja pripadaju sekundarnom nivou zdravstvene zaštite. Ovo Odjeljenje se sastoji od stacionarnog dijela u kojem je smještena intenzivna, poluintenzivna i standardna njega te šest specijalističko-konsultativnih ambulanti i to: za opću neurologiju, transkranijalni doppler – TCD, color doppler krvnih sudova vrata, elektroencefalografiju-EEG , elektromioneurografiju (EMNG) i ultrazvuk perifernih nerava (UZPN) .

Nermina neuro

-Stacionarni dio raspolaže sa 34 bolesničkih kreveta a o pacijentima brine 8 ljekara specijalista neurologije, od kojih je troje magistar medicinskih nauka, dva specijalizanata neurologije te 17 medicinskih sestara/tehničara (četvoro je završilo Fakultet zdravstvenih studija). Medicinsko osoblje je osposobljeno i edukovano da može adekvatno odgovoriti svim složenim zadacima - kaže mr.sci.med.dr. Nermina Polimac - Gorana, šefica ovog Odjeljenja.
Naglašava da se Odjeljenje godinama usavršavalo i razvijalo te da je od kraja 2018. godine uvedena još jedna nova usluga “Trombolitiča terapija”, za pacijente sa akutnim ishemijskim moždanim udarom.

Specijalističko-konsultativna služba

Specijalističko- konsultativna služba Odjeljenja za neurologiju sadrži ambulantu za opću neurologiju, koja radi svaki radni dan u terminu od 7,30 do 14. sati. Pacijenti od 14. do15. sati mogu zakazati pregled kod neurologa telefonskim putem na broj: 033 285-296.
Za pregled je potrebno imati ovjerenu zdravstvenu knjižicu i uputnicu za neurološki pregled. Iznimka su hitni pacijenti koji se primaju odmah kao i prve kontrole nakon bolničkog liječenja.
Također, utorkom i četvrtkom od 14,30 do 15,30 sati , na broj telefona 033 285 301 , mogu se naručiti pacijenti za sljedeće ambulantne preglede: transkranijalni doppler - TCD , color doppler krvnih sudova vrata, elektroencefalografiju- EEG , elektromioneurografiju (EMNG) i ultrazvuk perifernih nerava (UZPN).
I za ove preglede je potrebno imati ovjerenu zdravstvenu knjižicu, uputnicu za dijagnostički pregled i specijalistički nalaz u kome se traži određeni pregled.
Tokom nedavne pandemije u zgradi u kojoj je smješteno Odjeljenje za neurologiju, je bio pripremljen izolatori za oboljele pacijente od COVID-19. Nakon detaljne dezinfekcije ovo Odjeljenje kao i Odjeljenja za pedijatriju te ginekologiju i akušerstvo , koja se također nalaze u ovom prostoru, rade u punom kapacitetu, kao prije pandemije.
Podsjećamo da se Opća bolnica prema preporuci Kriznog štaba Kantona Sarajevo i s obzirom na smirivanje situacije oko koronavirusa već od 18.maja ove godine vratila na stari režim pružanja zdravstvenih usluga sekundarnog nivoa zdravstvene zaštite.