porodilište1

Prvi put od izgradnje nekadašnje Vojne bolnice ,danas Opće bolnice „Prim. dr. Abdulah Nakaš“ Sarajevo, adaptirano je Odsjek za akušerstvo i neonatologiju.Pored kompletne adaptacije prostora, nabavljena je moderna   sofisticirana medicinska oprema, kadar je educiran što je rezultiralo da se, budućim mamama i novorođenčadima u ovoj zdravstvenoj ustanovi pruža   kvalitetnija i sigurnija usluga u skladu sa evropskim standardima.

Također, trudnicama se nudi i mogućnost izbora alternativnih metoda poroda kao i prisustvo bračnog druga tokom dolaska na svijet novorođenčeta.

porodilište2

Proteklih mjeseci trajali su građevinski i drugi radovi na ovom Odjeljenju i vodilo se računa o svakom detalju. Poduzete su sve mjere da se porod humanizira i da ostane u lijepom sjećanju svake majke.

Porodilište koje je formirano početkom rata 1992. godine ,danas raspolaže sa ukupno 20 bolesničkih kreveta. Pacijenticama je na raspolaganju 7 konfornih dvokrevetnih soba sa kupatilom , koji su također potpuno renovirani . U pripremnoj sobi (predrađaoni) su smještena 4 kreveta.CTG- aparati su povezani sa sestrinskom sobom te se pacijenticama u prvoj porođajnoj dobi u kontinuitetu prati CTG monitoring ,odnosno, srčana frekvencija ploda i kontrakcije uterusa gdje se na osnovu krivulje procjenjuje stanje i kondicija ploda.

porodilište3

Novina je adaptirana porođajna sala sa dva porođajna boksa te operaciona sala u sklopu Odsjeka za hitne carske rezove.Do sada su se ove i hitne operacije radile u operacionom bloku koji je dislociran od porodilišta.

Sada je ispunjen svjetski standard i protokol da se hitni  carski rez mora uraditi u roku manjem od 10 minuta.

Odjeljenje za ginekologiju i akušerstvo Opće bolnice koje se satoji od Odsjeka za ginekologiju i patologiju trudnoće i Odsjeka za akušerstvo i   neonatologiju je kadrovski ekipirano. Na Odjeljenju radi 10 ljekara specijalista ginekologije i akušerstva , 2 specijalizanta ginekologije i akušerstva, 2 pedijatra, 4 specijalizanta pedijatrije i 33 medicinske sestre. U ovoj zdravstvenoj Ustanovi godišnje se uradi oko 1500 poroda.

porodilište4

Porodilište u Općoj bolnici je već 19 godina u velikoj porodici „Prijatelja beba“ (Baby Friendly Hospital) ,koja podrazumijeva afirmaciju dojenja i majčino mlijeko kao najvećeg dara prirode.Također, 2008. godine na Odsjeku za akušerstvo i neonatologiju opremljena je sala za porođaj u vodi i nakon edukacije osoblja počelo se sa prvim porođajima a od januara 2010. godine i sa porodom na stočiću.

Sadašnje porodilište kruna je velikog truda i rada osoblja te vizije menadžmenta da pacijentice i naši budući sugrađani zaslužuju samo najbolje zdravstvene uslove.

porodilište5

Ovu ideju su prepoznale i društveno odgovorne kompanije koje su se odazvale pozivu koji su inicirali uposlenici u saradnji s menadžmentom . Ovom prilikom zahvaljujemo se Intesa Sanpaolo banci Bosne i Herecgovine za donaciju dva ginekološka stola namijenjena za pregled pacijentica, Coca-Coli za donaciju inkubatora za prijevremena rođene bebe te kompaniji Klas koja je podržala akciju „Sve za mame i bebe “, koja još traje.

Svečano otvorenje renoviranog porodilišta Opće bolnice će biti upriličeno u petak, 09.08.2019. u 10.sati.