Nermina

European Academy of Neurology (EAN) je izuzetna prilika za neurologe širom svijeta da se na jednom mjestu, u nekoliko dana, dobije obilje stručnih informacija, sazna za svaki progres u neurologiji, upozna se sa eminentnim predavačima i naučnim spoznajama, te da razmjene vlastita iskustva sa kolegama iz regije i šire.
Ovogodišnji EAN održan je u Amsterdamu u periodu od 24.-27.juna 2017. i okupio je impozantan broj učesnika – vise od 6000.

Na ovom kongresu mr.sci.med.dr. Nermina Polimac-Gorana, sa Odjeljenja za neurologiju Opće bolnice „Prim. dr. Abdulah Nakaš“, aktivno je učestvovala sa poster prezentacijom studije pod nazivom: “Correlation between cognitive impairment and early functional rehabilitation outcomes after stroke in elderly patients” koji je izrađen u suradnji sa grupom koautora.

Kao i predhodnih godina organizacija Kongresa je bila na vrhunskom nivou, ne samo u tehničkom već i u smislu izbora aktualnih tema i realizacije ogromnog broja oralnih prezentacija, poster prezentacija, radionica, satelit simpozija i sl.
Neurološke teme koje su procjenjene kao najprominentnije u službenom izvještaju po završetku Kongresa su: moždani udar, multipla skleroza, degenerativna oboljenja uključujući i demenciju, epilepsija, neuromuskularne bolesti i spinalna mišična atrofija.
Atraktivnost ovogodisnjeg EAN-a je učinila, većom, posjeta holandske kraljevske porodice. Prisustvo holandske kraljice Maksime je posebna čast za članove europske neurološke zajednice i izazvalo je veliko interesovanje i medijsku pažnju.

Poster Nermina