OBS Naslovna white 2018

Upravni odbor Opće bolnice „ Prim. dr. Abdulah Nakaš“ Sarajevo ,na jutrošnjoj hitnoj sjednici, (utorak, 11. avgust 2020 godine ) dao je punu podršku prof. dr. Ismetu Gavrankapetanoviću, v.d. direktoru u vođenju i organizaciji rada ove Ustanove.
Upravni odbor ponovo iskazuje odlučnost u provođenju svih odluka nadležnih organa zdravstvenog sistema Kantona Sarajevo i Federacije BiH, koje su u skladu sa zakonskim okvirima i pozitivnim zakonskim propisima.
Upravni odbor poziva na hitno uključivanje ministra zdravstva FBiH , bez čijih odluka se ne može pokrenuti lanac odlučivanja i donošenja odluka o načinu liječenja epidemije COVID-19.
Naša opredjeljenost za puno pružanje svih zdravstvenih usluga građanima KS, a po potrebi i šire, je neupitna i dosad jasno vidljiva i iskazana.
Upravni odbor i v.d. direktor ne žele učestvovati u brzopletim, ishitrenim odlukama kao i problematičnom načinu zbrinjavanja naših bolesnika, koje bi moglo ugroziti njihovo zdravlje.
Ozbiljnost i dostojanstvo liječenja naših bolesnika zaslužuje prije svega popunjavanje praznih bolesničkih kapaciteta a tek potom otvaranje alternativnih smještaja.
Upravni odbor poziva inspekcijske organe da obiđu i provjere popunjenost posteljnih kapaciteta svih bolničkih ustanova u Kantonu Sarajevo, koje finansira Zavod zdravstvenog osiguranja, naprave uvid u njihov rad i opterećenost i u skladu sa zatečenim stanjem donesu odgovarajuće odluke i izvijeste javnost.