gavOglint

Na Urgentni centar Opće bolnicu „Prim. dr. Abdulah Nakaš“ proteklog dana su 74 pacijenta zatražila zdravstvenu uslugu, što je znatno manje u odnosu na prethodne dane. Na hospitalizaciju su primljena 24 pacijenta , dok je 26 završilo bolničko liječenje i otpušteni su kući.
U Covid odjel jučer je na hospitalizaciju primljen jedan pacijent. Na ovom odjelu i na Long Covid liječenju je ukupno 17 pacijenata, od kojih je jedno na respiratoru, a jedno na visokom protoku kisika.
Tokom jučerašnjeg dana u Općoj bolnici je bilo 641 pregled i 2911 pruženih zdravstvenih usluga, a urađeno je 12 operacija i 6 poroda.