Vitez 1 2014

Jednodnevni seminar za fizioterapeute pod nazivom „Iskustva iz prakse" održan je 22. novembra u Vitezu. Organizator skupa bilo je Udruženje fizioterapeuta FBiH. Seminaru je prisustvovalo 80 učesnika iz cijele FBiH i sastojao se iz teoretskog i praktičnog dijela. Prezentirano je 10 tema iz oblasti neurologije, ortopedije, sportske medicine, kardiorehabilitacije, balneologije, a realizovane su i dvije radionice - „Mirror Therapy" i „Fascija".

Vitez 2 2014

U ime Opće bolnice „Prim. dr. Abdulah Nakaš", sa Odjeljenja za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju ovom seminaru su prisustvovali fizioterapeuti Nada Marušić, Sabina Jerković, Aldin Berbić i Emir Prazina. Aktivno učešće imala je Sabina Jerković sa temom „Fizioterapija komplikacija hirurških intervencija - sekundarni limfedem".

D O W N L O A D

Download icon

Misija i vizija

Misija

JU OBS

AKREDITACIJA AKAZ 2024 200

CERTIFIKAT AKAZ 2024 200

Nove usluge

 0000 OBS naslovna

kabineti kardio pulmo

 

AKAZ WEB 2014

PRIJAVITE KORUPCIJU

STOP KORUPCIJI

KURS ANESTEZIJE

Plakat SAF XVI