Nina Burina predavanje ENDOMETRIOZA

U okviru realizacije ovogodišnjeg plana kontinuirane edukacije Opće bolnice „Prim.dr. Abdulah Nakaš", na Odjeljenju za ginekologiju i akušerstvo, dr. Nina Burina održala je predavanje o endometriozi, bolest ženske populacije.

Endometrioza predstavlja prisustvo normalnog tkiva endometrija (žlijezde i stroma) na abnormalnoj lokaciji (izvan materišta).
S obzirom na to da je riječ o učestalom, slabo razjašnjenom i često onesposobljavajućem stanju, zaslužuje ozbiljan pristup, ranu dijagnozu i adekvatan tretman.
Incidenca javljanja u populaciji žena reproduktivne dobi je oko 7-10 %, a među ženama sa hroničnom pelvičnom boli i problemom neplodnosti prevalenca se kreće od 70-80 i 20-30 %, respektivno.
Uzrok nastanka je nepoznat pa je označena kao „bolest teorija". Trećina pacijentica je bez simptoma, dok karakteristični trijas čine dismenoreja, dispareunija i dishezija.
Zlatni standard u dijagnostici i tretmanu endometritičnih promjena je laparoskopija, mada postoji i niz medikamenata koji utječu na hormonalne promjene koje su u podlozi razvoja žarišta endometrioze.

D O W N L O A D

Download icon

Misija i vizija

Misija

JU OBS

AKREDITACIJA AKAZ 2024 200

CERTIFIKAT AKAZ 2024 200

Nove usluge

 0000 OBS naslovna

kabineti kardio pulmo

E uputnica

 

AKAZ WEB 2014

PRIJAVITE KORUPCIJU

STOP KORUPCIJI

KURS ANESTEZIJE

Plakat SAF XVI