Amir H-1

Za bolničke fizioterapeute u Općoj bolnici „Prim.dr. Abdulah Nakaš" Sarajevo, održano je predavanje o temi respiratorna kineziterapija. Predavač je bio Amir Handžić, dipl. ft. Predstavljene su nove metode rada sa pacijentima koji imaju respiratorne probleme, kao i unaprjeđene stare metode.

Amir H-2

Predavanje je koncipirano iz tri dijela.

U prvom dijelu predavanja je definisan zahtjev i cilj respiratorne kineziterapije, prikazani korisnici ove metode, kao i način fizioterapeutske procjene sa kratkim osvrtom na anatomsku strukturu disajnog sistema.

U drugom dijelu prikazan je redoslijed postupaka u terapijskom djelovanju sa posebnim osvrtom na relaksaciju, tehnike i položaje kod posturalne drenaže perkusijom i vibracijom grudnog koša te vježbi disanja.
U ovom dijelu je posebno obrađeno preventivno i terapijsko djelovanje sa spravama:
ClinFLO - spirometar koji se bazira na protoku
Coach 2 - inicijalni spirometar koji se bazira na volumenu i
Acapella - sprava za vibracijsku PEP (pozitivan ekspirijumski pritisak) terapijom.

Treći dio edukacije odnosio se na praktični prikaz upotrebe ClinFLO i Coach 2 sprava te pokazane njihove terapijske i evaluacijeske mogućnosti.

D O W N L O A D

Download icon

 

Misija i vizija

Misija

JU OBS

AKREDITACIJA AKAZ 2024 200

CERTIFIKAT AKAZ 2024 200

Nove usluge

 0000 OBS naslovna

kabineti kardio pulmo

E uputnica

 

AKAZ WEB 2014

PRIJAVITE KORUPCIJU

STOP KORUPCIJI

KURS ANESTEZIJE

Plakat SAF XVI