Ambasador grčke

Prim.dr. Zlatko Kravić, direktor Opće bolnice „Prim.dr. Abdulah Nakaš“ primio je danas u posjetu ambasadora Grčke u Bosni i Hercegovini Georgiosa   Iliopoulosa. On se se zahvalio  ambasadoru na posjeti i interesovanju za ovu zdravstvenu ustanovu . Također, ovom prilikom je iskazao zahvalnost za veliki doprinos koji je dala Grčka, u poratnim godinama, za obnovu bolnice i saniranju ratnih šteta. Za ovu namjenu Vlada Grčke je tada izdvojila oko 9,5 miliona dolara (17.002.907,72 KM.).

Direktor Kravić je upoznao ambasadora Iliopoulosa da je danas Opća bolnica moderna medicinska ustanova koja ima 617 uposlenih, od kojih su 462 zdravstveni a 155 nezdravstveni radnici te da u skladu sa mogućnostima nastojimo pratiti svjetske trendove u medicini.

Naglasio je da je posebno ponosan što je ustanova opremljena savremenom medicinskom i drugom opremom. Tako su, pored ostalog, pacijentima na raspolaganju 2 aparata za magnetnu rezonancu, 2 CT aparata, dvoglava gamma kamera, itd. Zahvaljujući ovim i drugim nabavkama znatno su smanjene liste čekanja ali i poboljšana dijagnostika. Pored toga su renovirane operacione sale, obnovljena sterilizacija a kroz projekat utopljavanja bolnice, zamjenom starih prozora novim, postignuta je energetska učinkovitost i značajne uštede.

Također, nabavljeni su novi funkcionalni kreveti za pacijente, napravljena dnevna bolnica, kako bi pacijentima što ugodnije prošao period liječenja u Općoj bolnici.

Broj pacijenata ali i pruženih usluga porastao je u odnosu na raniji period.

U specijalističko-konsultativnoj dijagnostičkoj zaštiti tokom prošle godine pruženo je 1.114.167 usluga, a samo na Odjeljenu za urgentnu medicinu 114.428. U istom periodu urađene su 7.296 operacije.

Opća bolnica je prošlu godinu završila pozitivno. Prihodi su iznosili 31.600.000 KM, rashodi 31.400.000 KM a ostvarena je i dobit od 200.000 KM.

Posebna pažnja se posvećuje edukaciji osoblja a cijelokupna ustanova je u postupku akreditacije za kvalitet.

Ambasador grčke1

Grčki ambasador Georgios   Iliopoulos zahvalio se direktoru Kraviću na srdačnom prijemu i čestitao menadžmentu i uposlenicima na uspjehu u poslovanju koji bilježi Opća bolnica.

Prije skoro dvije decenije Vlada Grčke je finansijski pomogla ovoj ustanovi, i to je bila dobra procjena, jer je bolnica profunkcionirala i rasla na korist svim pacijentima. Ambasdor je izrazio nadu da će se uspostavljenja saradnja i prijateljstvo nastaviti i u narednom periodu.

Misija i vizija

Misija

JU OBS

AKREDITACIJA AKAZ 2024 200

CERTIFIKAT AKAZ 2024 200

Nove usluge

 0000 OBS naslovna

kabineti kardio pulmo

E uputnica

 

AKAZ WEB 2014

PRIJAVITE KORUPCIJU

STOP KORUPCIJI

BHAAAS Special interdisciplinary educational event

Najava