certi mikro

Mreža koja prati u okviru Svjetske zdravstvene organizacije ispitivanje rezistencije mikroorganizama dodijelila je Odsjeku za mikrobiološku dijagnostiku Opće bolnice „Prim.dr. Abdulah Nakaš“ certifikat “ CAESAR“.Ovim certifikatom se laboratoriji Opće bolnice potvrđuje kvalitetan rad, za ispitivanja rezistencije mikroorganizama.

Prim.dr.Sead Jažić, šef Odsjeka za mikrobiološku dijagnostiku u ovoj zdravstvenoj ustanovi , pojašnjava da Opća bolnica  od 2017. godine učestvuje u praćenju rezistencije mikroorganizama u CAESAR mreži, koja pokriva Centralnu Aziju i Istočnu Evropu. Inače ,u rad ovog projekta su uključeni: National Institute for Public Health and the Environment,  The Netherlands, World Healt Organization  Europe,  UK NEQUAS, Public Health England i ESCMID.

-Svake godine mikrobiološkim laboratorijama, članicama ove mreže, dostavljaju se različiti, nepoznati sojevi mikroorganizama zbog provjere tačnosti identifikacije mikroorganizama, kao vanjska kontrola rada laboratorija.

Nakon identifikacije mikroorganizama, radi se rezistencija na tražene antibiotike, odgovara se na postavljena pitanja i rezultati se šalju elektronskim putem u sjedište CAESAR mreže. Slijedi analiza i provjera tačnosti, vrši se ocjena i evaluacija obavljene identifikacije, za što se dobiva certifikat za uspješnu vanjsku kontrolu-,kaže prim.dr. Jažić.

Dodaje da je ovo i vanjska kontrola kvaliteta rada naše laboratorije potvrđena na najvećem nivou, što pokazuju i potpisi na certifikatu najkompetetnijih stručnjaka iz ove oblasti.

Misija i vizija

Misija

JU OBS

AKREDITACIJA AKAZ 2024 200

CERTIFIKAT AKAZ 2024 200

Nove usluge

 0000 OBS naslovna

kabineti kardio pulmo

E uputnica

 

AKAZ WEB 2014

PRIJAVITE KORUPCIJU

STOP KORUPCIJI

BHAAAS Special interdisciplinary educational event

Najava