donacija RTG 1
Na Odjeljenju za radiološku dijagnostiku Opće bolnice „Prim. dr. Abdulah Nakaš", u ponedjeljak, 26. 10. 2015. godine, je počela obuka za rad na najsavremenijem ultrazvučnom aparatu „Aplio 500 ".  Aparat nudi preciznost i izvanredne kliničke mogućnosti te daje kliničke slike velike jasnoće i detalja.

donacija RTG 0
Ultrazvučna dijagnostika se decenijama primenjuje u svim granama medicine. Kao brza, neinvazivna i za pacijenta neškodljiva, odavno je, uz laboratorijske analize, postala nezamjenjiva metoda kojom se obično i započinju sva dijagnostička ispitivanja.
Ultrazvuk Aplio 500 nudi široku i preciznu paletu kliničkih alata. Pored ostalog povezuje i ultrazvučne slike sa CT ili MRI podacima, u stvarnom vremenu, radi bržeg lociranja kompliciranih lezija i veće sigurnosti invazivne procedure.
Edukacija je omogućena zahvaljujući ljubaznosti kompanije Medit koja je ustupila ultrazvuk Apolio 500, Općoj bolnici na 20-ak dana.