U Općoj bolnici „Prim. dr. Abdulah Nakaš" Sarajevo, pored ostalog, uspješno se vrši hiruški tretman oboljenja dojke, štitne žlijezde i ostalih oboljenja iz glandularne hirurgije. Na čelu ljekarskog tima je prim. dr. Dragiša Đogović, šef Odsjeka za opću hirurgiju.
Pacijenti iz Kantona Sarajevo kojima je neophodno hirurško liječenje sa uputnicom se mogu javiti na Kabinet za opću ili plastičnu hirurgiju ili zakazati pregled na broj telefona: 033 285- 299.
Dalje liječenje pacijenata kojima je potrebna kemo terapija se nastavlja u zdravstvenim ustanovama koje imaju onkološki centar.
Napominjemo da za ove usluge nema liste čekanja.