Ferid cum

Kardijalni monitoring podrazumijeva praćenje impulsa koji se kreću kroz srčani sprovodni sistem gdje stvaraju električne struje koje se mogu snimati na površini tijela i pratiti na monitoru.
Elektrode zalijepljene na kožu mogu bilježiti ove električne struje i prenositi ih do aparata za praćenje kardijalnih aktivnosti.