Merima Ocno1

U Općoj bolnici "Prim. dr. Abdulah Nakaš" održano je stručno predavanje za medicinske sestre i tehničare Odjeljenja za hirurgiju. Predavanje su realizovale sestre sa Odsjeka za oftalmologiju Merima Omanović-Banda i Vahida Ćalija. Tema predavanja je bila "Fakoemulzifikacija i uloga sestre u operativnom zahvatu". Predavanje je realizovano u sklopu godišnjeg plana kontinuirane edukacije uposlenika.
Merima Ocno
Fakoemulzifikacija predstavlja najčešće korištenu i najnapredniju tehniku operativnog liječenja katarakte. Prilikom zahvata na oku se pravi rez od 1,8-3,5 mm, kroz koji se ultrazvučnim putem prirodno sočivo odstranjuje i zamjenjuje vještačkim. Zbog izuztno malog reza rana se najčešće ne ušiva. Više od 97 % pacijenata koji se podvrgnu fakoemulzifikaciji bude izliječeno bez komplikacija. Većina operacija katarakte se radi pod lokalnom anestezijom, omogućavajući pacijentu da ode kući isti dan.
Medicinska sestra učestvuje u preoperativnoj pripremi, asistira prilikom operacije, a poslije operativnog zahvata daje uputstva pacijentu da mora mirovati dva sata sa zatvorenim okom kako bi se izbjeglo svako naprezanje, te ga educira kako nakon toga da koristiti kapi za oči da bi se smirila upala i antibiotike da bi se prevenirala infekcija.

D O W N L O A D

Download icon