Komunikacija s pacijentima oštećenog sluha

U okviru pilot projekta implementacije Inkluzivnih standarda za osobe s invaliditetom , kojeg Opća bolnica „Prim. dr. Abdulah Nakaš“ provodi u saradnji  sa Agencijom za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu FBiH (AKAZ), za uposlenike ove zdravstvene ustanove je upriličeno još jedno predavanje iz serijala edukacije o temi komunikacija sa pacijentima s invaliditetom.

Ovoga puta osoblju Opće bolnice predavanje je održala Jasminka Proho iz Udruženja gluhih Kantona Sarajevo , inače tumač znakovnog jezika i osoba čiji su roditelji gluhe osobe. Istakla je na kakve probleme nailaze osobe oštećenog sluha prilikom   ljekarskog pregleda te naglasila da ni njoj nije jednostavno prevoditi stručnu medicinsku terminologiju jer postoji strah od toga da li će sve dobro objasniti objema stranama. Zbog toga je sugerirala da se ove informacije saopćavaju na što jednostavniji i kraći način. Na konkretnim primjerima pokazala je načine dobre i loše komunikacije sa ovakvim pacijentima .

“ Ukoliko ne znate znakovni jezik dovoljno je polako govoriti bez previše gestikulacije i ta osoba će vas razumjeti, a ukoliko ni to ne možete imate olovku i papir. Bitna je volja", rekla je Proho.

Također, je najavila i skoro održavanje kursa osnova znakovnog jezika za zainteresirane uposlenike Opće bolnice kako bi se pacijentima oštećenog sluha omogućilo da direktno od medicinskog osoblja dobiju punu informaciju o svom zdravlju ali i da se izgradi uzajamno povjerenje koje je važan faktor u procesu liječenja svakog pacijenta.

Komunikacija s pacijentima oštećenog sluha1

Komunikacija s pacijentima oštećenog sluha2

Misija i vizija

Misija

JU OBS

AKREDITACIJA AKAZ 2024 200

CERTIFIKAT AKAZ 2024 200

Nove usluge

 0000 OBS naslovna

kabineti kardio pulmo

E uputnica

 

AKAZ WEB 2014

PRIJAVITE KORUPCIJU

STOP KORUPCIJI

KURS ANESTEZIJE

Plakat SAF XVI