U organizaciji Odjela za urgentnu medicinu Opće bolnice “Prim.dr. Abdulah Nakaš”, za uposlenike ovog odjela i sve specijalizante, prim. mr. sci. dr. Vesna Čengić održala je predavanje o anafilaksi. Predavanje je realizovano u okviru plana kontinuirane interne edukacije za osoblje Bolnice.

Slika 2Slika 1

Anafilaksa je specifična alergijska reakcija na specifičnu substancu (antigen) u kojoj se oslobađa histamin iz tkiva i uzrokuje lokalnu reakciju - od kožnih promjena, crvenila, otoka i osipa, do generaliziranih simptoma, hipotenzije, tahikardije, aritmije, dispnee, asfiksije, besvjesnog stanja i srčanog zastoja.

Simptomi se obično pojavljuju brzo, nekad u minutama, i mogu biti životno ugrožavajući.

Najčešći alergeni su penicillin i jodni kontrast koji se koristi u rendgen dijagnostici, anestetici, analgetici, otrovi insekata (osa, pčela, stršljen) i hrana (ribe, rakovi, školjke, jagode, jaja, kikiriki).

Anafilaktički šok predstavlja najtežu formu alergijske reakcije. Radi se o nagloj, brzoj i jakoj alergijskoj reakcija pri kojoj je prva medicinska pomoć neophodna kako ne bi došlo do smrtnog ishoda. Brza intervencija i injekcija adrenalina može spasiti život.

 

D O W N L O A D

Download icon

Misija i vizija

Misija

JU OBS

AKREDITACIJA AKAZ 2024 200

CERTIFIKAT AKAZ 2024 200

Nove usluge

 0000 OBS naslovna

kabineti kardio pulmo

E uputnica

 

AKAZ WEB 2014

PRIJAVITE KORUPCIJU

STOP KORUPCIJI

KURS ANESTEZIJE

Plakat SAF XVI