Kvalitet usluga koje pružaju uposlenici Opće bolnice "Prirm.dr. Abdulah Nakaš"  Sarajevo, potvrđuju se svakodnevno.

O tome svjedoče i brojna pisma zahvale koja dobivamo, a jedno takvo možete vidjeti u prilogu.

 

Pismo zahvale ORL