gripa

Gripa (influenza) je zarazno, virusno oboljenje koje se javlja epidemijski u zimskim mjesecima. Uzročnici gripe su tri tipa virusa A,B i C. Gripa je bolest disajnih puteva, ali je mnogo opasnija od prehlade zbog češćih i težih komplikacija.
Za razliku od prehlade gripa počinje naglo, sa povišenom temperaturom prvih dana i općim simptomima kao što su kostobolja, glavobolja i malaksalost a tek nakon par dana se javljaju gušobolja kijavica i suhi kašalj. Trajanje bolesti je obično 7 do 10 dana. Prehlada je blaža virusna infekcija disajnih organa, počinje postepeno, kraćeg je trajanja i rjeđe su kompikacije.
Komplikacije gripe se češće javljaju kod hroničnih bolesnika i starijih osoba i mogu prolongirati bolest do mjesec dana. Najčešće komplikacije gripe su: sinusitis, otitis, laringitis, bronhitis i pneumonija. Veoma i po život opasna kompikacija kod djece je Reyov sindrom kada dolazi do oštećenja mozga i jetre, a povezan je sa uzimanjem acetilsalicilne kiseline koja je stoga kontraidikovana za obaranje povišene temperature kod gripe.
Liječenje gripe podrazumijeva odmaranje, upotrebu Paracetamola za obaranje temperature, unos dovoljno tečnosti, čajeva, vitamina C, a hroničnim bolesnicima se ordinira i antivirusna terapija.
Ukoliko dođe do pojave simptoma kao što su: kratak dah, otežano disanje, bol u prsima, ošamućenost, povraćanje ili ako povišena temperatura duže potraje, što sve ukazuje na moguće komplikacije, neophodno se odmah javiti ljekaru.
U slučaju bakterijskih komplikacija ili superinfekcije potrebno je da ljekar odredi i odgovarajući antibiotik.
Prevencija gripe je najvažnija mjera kada se ima u vidu velika zaraznost i ozbiljnost oboljenja.
Najbolja prevencija gripe je vakcinacija koja se preporučuje osobama starijim od 65 godina, hroničnim bolesnicima i zdravstvenim radnicima.
U sezoni gripe treba izbjegavati veće skupove i kontakt sa oboljelim. Veoma je korisna zaštita upotrebom zaštitnih maski osobito u kolektivima. Također, preporučuje se redovno pranje ruku, kod kašlja upotreba maramica i provjetravanje prostorija.

Pripremila: prim. dr. Nina Hrabač, spec.infektolog

Misija i vizija

Misija

JU OBS

AKREDITACIJA AKAZ 2024 200

CERTIFIKAT AKAZ 2024 200

Nove usluge

 0000 OBS naslovna

kabineti kardio pulmo

E uputnica

 

AKAZ WEB 2014

PRIJAVITE KORUPCIJU

STOP KORUPCIJI

KURS ANESTEZIJE

Plakat SAF XVI