AKAZ ocjena1

Tim vanjskih ocjenjivača Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) počeo je danas  proces sveukupne ocjene akreditacije Opće bolnice „Prim.dr. Abdulah Nakaš“ Sarajevo.

Prim.dr. Zlatko Kravić, direktor Opće bolnice, tokom uvodnog sastanka sa ocjenjivačima, kojem su prisustvovali dr. Jasmina Šlaku, spec.pedijatar koordintor za kvalitet bolnice i dipl.med.teh. Sanela Čović, šefica Odjeljenja za poslove organizacije i poboljšanja te svi šefovi Odjeljenja/Odsjeka ove zdravstvene ustanove, je posebno istakao da se u zahtjevni proces akreditacije krenulo prvenstveno radi pacijenata i pružanja što kvalitetnije i sigurnije usluge.

„Kvalitet u zdravstvu je nešto čega u BiH više treba i prvi ugovor koji sam kao direktor ove zdravstvene ustanove potpisao bio je upravo ugovor sa AKAZ-om, jer sam shvatio da su kvalitet u zdravstvu  ono što iz toga proizilazi, preduslov za sve ostalo. Trebamo se približiti pacijentu, a pacijent će se osjećati zadovoljno onda kada mu pružimo kvalitetnu uslugu“, kazao je u obraćanju prisutnima direktor Kravić.

AKAZ ocjena2

U video prezentaciji direktor Kravić je, pored ostalog, naveo da je od trenutno 617 uposlenika 459 zdravstveni a 158 nezdravstveni dio.

Naveo je da je u proteklom periodu nabavljena savremena medicinska oprema kao što su dva aparat za magnetnu rezonancu, dva CT aparat, dvoglava kamera, specijalizirani laseri, kompletna sterilizacija itd, kao i da su renovirane operacione sale, napravljena dnevna bolnica, nabavljeni novi moderni bolesnički kreveti, stari prozori su zamijenjeni novim čime se postigla velika energetska efikasnost. Posebna pažnja posvećena je edukaciji osoblja svih profila.

„Prije dvije godine smo krenuli u standardizaciju naših radnih procesa kako bismo svakom pacijentu pružili uslugu standardnog kvaliteta zasnovanu na savremenoj medicinskoj praksi koja podrazumijeva sigurnost i kvalitet u procesu pružanja zdravstvene zaštite.“ kazao je Kravić.

Šestočlani tim vanjskih ocjenjivača kojeg predvodi Almir Kovačević.dipl.iur. te članovi prim.dr. Lejla Mačković, specijalista infektolog, dr.Anel Okić, specijalista opće hirurgije, Srebrenko Prcić,dipl.med.tehničar-fizioterapeut, Kemal Pinjić.dipl. menadžer zdravstva (dipl.ing.radiološke dijagnostike) i Umihana Sahačić,dipl.med.sestra, danas i sutra će obilaziti bolnicu. Konačna odluka o tome da li je Opća bolnica zadovoljila sve akreditacijske standarde za bolnice očekuje se za tridesetak dana.

AKAZ ocjena3

AKAZ ocjena4

AKAZ ocjena5

AKAZ ocjena6

Misija i vizija

Misija

JU OBS

AKREDITACIJA AKAZ 2024 200

CERTIFIKAT AKAZ 2024 200

Nove usluge

 0000 OBS naslovna

kabineti kardio pulmo

E uputnica

 

AKAZ WEB 2014

PRIJAVITE KORUPCIJU

STOP KORUPCIJI

KURS ANESTEZIJE

Plakat SAF XVI