Vinko P2Delegacija Vrhbosanske nadbiskupije koju je predvodio kardinal Vinko Puljić te sekretar Štefan Marković i svećenik Pero Brajko , danas je posjetila Opću bolnicu „Prim. dr. Abdulah Nakaš“ Sarajevo. Sa prim.dr. Zlatkom Kravićem, direktorom Opće bolnice potpisali su sporazum o dušebrižništvu u ovoj zdravstvenoj ustanovi. Sporazumom se uređuje način ostvarivanja prava pacijenata katoličke vjeroispovijesti, koji se liječe u ovoj ustanovi, na pastoralnu službu, koja sadrži pomoć pojedincu ili grupi kroz aktivnosti kao što su: liturgijska slavlja i podjeljivanje sakramenta, savjetovanje u pitanjima vjere i morala, posjećivanje pacijenata te saradnju u humanizaciji zdravstvene i socijalne zaštite.Ove poslove u narednom periodu će obavljati bolnički kapelan Pero Brajko, koji će dolaziti na zahtjev pacijenta ili njegove porodice.
Vinko P1
Direktor Kravić je izrazio radost zbog dobre saradnje između Bolnice i Katolički crkve te je najavio skoro potpisivanje sporazuma i sa predstavnicima Islamske zajednice u BiH i Pravoslavne crkve, sa kojima je također ostvarena saradnja.
Podsjetio je da je Opća bolnica akreditirana za kvalitet i da se planski razvija a da je za prakticiranje vjerskih i duhovnih potreba u bolnici osigurana prikladna prostorija , koja je na raspolaganju vjerskim službenicima svih vjeroispovijesti i zainteresiranim pacijentima.
Direktor Kravić je sa gostima obišao ovu prostoriju kao i Urgentni centar i ovom prilikom najavio otvaranje novog Odjeljenja pedijatrije za 02. oktobra ove godine.

Misija i vizija

Misija

JU OBS

AKREDITACIJA AKAZ 2024 200

CERTIFIKAT AKAZ 2024 200

Nove usluge

 0000 OBS naslovna

kabineti kardio pulmo

E uputnica

 

AKAZ WEB 2014

PRIJAVITE KORUPCIJU

STOP KORUPCIJI

BHAAAS Special interdisciplinary educational event

Najava