Alma1

Odjeljenje za hirurgiju Opće bolnice „Prim. dr Abdulah Nakaš“ je za svoj sestrinski kadar organiziralo predavanje o značaju postoperativnog tonzilarnog krvarenja. Predavač je bila Alma Čelik, med. sestra sa Odsjeka za otorinolaringologiju.

Alma2

Krvarenje poslije operacije krajnika je veoma opasno stanje i mora biti shvaćeno krajnje ozbiljno. Javljaju se u oko 2-5% slučajeva. U oko 20% od tih slučajeva potrebno je hirurško zbrinjavanje u operacionoj sali u općoj anesteziji.
Češće se javlja kod odraslih i obilnije je.
Prevencija ima značajnu ulogu u smanjenju broja slučajeva.
Zbrinjavanju pacijenta treba se pristupiti odmah.
Medicinska sestra i ljekar moraju imati dobru koordinaciju i djelovati kao tim.
Po zaustavljanju krvarenja neophodna je opservacija pacijenta.

D O W N L O A D

Download icon

Misija i vizija

Misija

JU OBS

Akreditacija OBS Akaz Small

Nove usluge

 0000 OBS naslovna

 

AKAZ WEB 2014

PRIJAVITE KORUPCIJU

STOP KORUPCIJI