Ebola 3

Na inicijativu Stručnog vijeća, u Općoj bolnici „Prim. dr. Abdulah Nakaš“, za sve uposlenike ustanove, organizovano je predavanje o eboli.

Osnovne informacije o smrtonosnom virusu i bolesti , te smjernicama u prevenciji, izložila je prim .dr. Nina Hrabač, spec. infektolog.

Ebola 2

Ebola je opasna, smortonosna virusna hemoragijska bolest, koja je izazvala epidemiju u zemljama Zapadne Afrike. Zbog dinamične međunarodne komunikacije, za sada je sporadično prenesena i u SAD i Evropu.

Kako bi se epidemija što prije zaustavila, u cijelom svijetu se poduzimaju intenzivne aktivnosti hitnih preventivnih mjera.

Iz tih razloga je neophodna edukacija i dobra informiranost zdravstvenih radnika i cijele populacije kako bi se što efikasnije prevazišao problem ebole.

Upriličeno predavanje o eboli u Općoj bolnici „Prim. dr. Abdulah Nakaš“, upućuje na osnovne karakteristike bolesti, te daje smjernice i preporuke u prevenciji koje je izradio Zavod za javno zdravstvo FBIH.

Ebola 1

D O W N L O A D

Download icon