Indeks članka

Na adresu Opće bolnice svakodnevno stižu usmene i pismene pohvale za rad uposlenika bolnice.

Ovom prilikom izdvajamo samo neke dijelove pisama i mejlova koja su stigla u našu zdravstvenu ustanovu.

Svjetski Dan Bolesnika1

Poštovani,

jučer sam izašao iz Vaše ustanove.
Ocjena... Sve petice.
Od doktora, spremačice, medicinskih sestara, bolničara... do bifea. Zaista.

Još jednom Velika hvala na Svemu!

S poštovanjem,

Amir Hadžimehmedović