U organizaciji Globalne inicijative za astmu (GINA) svake godine, prvog utorka u mjesecu maju, širom svijeta se obilježava Svjetski dan astme.

asthma 01

Astma je hronična opstruktivna upalna bolest disajnih puteva. Bolest karakteriše pojačana reaktivnost bronhija na različite nadražaje. Javlja se u epizodama, tj. akutna pogoršanja bolesti izmjenjuju se periodima u kojima nema simptoma astme. Do napada dolazi pri pogoršanju upale, obično jer je u neposrednoj okolini prisutan neki provokativni faktor astme.
Epidemiološki podaci sugeriraju da prevalenca astme raste kontinuirano od 1970. godine. Procijenjuje se da u svijetu od astme boluje oko 235 miliona ljudi. Uprkos rastućoj prevalenci oboljenja, zabilježen je pad mortaliteta.