papic

Nedim Papić, medicinski tehničar, na ilustrativnom prikazu slučaja odraslog pacijenta održao je predavanje o šećernoj bolesti za medicinske tehničare Odjeljenja za internu medicinu Opće bolnice“ Prim. dr. Abdulah Nakaš“.

papic2

Diabetes mellitus je hronični, neizlječivi sistemski poremećaj kojeg karakteriše trajno povišen nivo šećera u krvi. Uglavnom je uslovljen nasljednim faktorima, a nastaje zbog smanjene sekrecije ili smanjenog biološkog dejstva hormona insulina, odnosno u kombinaciji ova dva faktora. Taj nedostatak ometa razmjenu ugljenih hidrata, masti i bjelančevina u organizmu, što se ispoljava tipičnim tegobama, a nakon dužeg vremena utiče i na strukturu i funkciju krvnih sudova, živaca i drugih vitalnih organa i organskih sistema.
Dijabetes se danas ubraja među najčešća endokrinološka oboljenja. U stalnom je porastu, naročito u razvijenim zemljama svijeta kao posljedica modernog stila života i povećanja broja spoljašnjih etioloških faktora, među kojima se posebno izdvaja gojaznost. Šećerna bolest se najčešće javlja u starijem životnom dobu kao posljedica općih degenerativnih i sklerotičnih promjena u organizmu (koja zahvataju i pankreas), a kod mladih osoba može nastati usljed genetskih poremećaja ili oštećenja pankreasa.